अश्व समानार्थी शब्द मराठी | ashav Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ashav (अश्व). अश्व समानार्थी शब्द मराठी. अश्व या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ashav in Marathi.

अश्व शब्दाचा समानार्थी शब्द

अश्व या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अश्व या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अश्व या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अश्व चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अश्व या शब्दासाठी घोडा, हय, तुरग, वारू, वाजी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of ashav in Marathi are ghoda, hay, turung, varu, vaji.

शब्द समानार्थी
अश्व घोडा, हय, तुरग, वारू, वाजी
ashav ghoda, hay, turung, varu, vaji.

मी आशा करतो की तुम्हाला अश्व या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अश्व या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ashav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)