आकाश समानार्थी शब्द मराठी | aakash samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aakash (आकाश). आकाश समानार्थी शब्द मराठी. आकाश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aakash in Marathi.

आकाश शब्दाचा समानार्थी शब्द

आकाश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आकाश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आकाश या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आकाश चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आकाश या शब्दासाठी गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of aakash in Marathi are gagan, ambar, yom, nabh, tarangan, antriksh,kh,antaral, aabhal, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

शब्द समानार्थी
आकाश गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी
aakash gagan, ambar, yom, nabh, tarangan, antriksh,kh,antaral, aabhal, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

मी आशा करतो की तुम्हाला आकाश या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आकाश या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aakash samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment