आठवण समानार्थी शब्द मराठी | aathavan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aathavan (आठवण). आठवण समानार्थी शब्द मराठी. आठवण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aathavan in Marathi.

आठवण शब्दाचा समानार्थी शब्द

आठवण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आठवण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आठवण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आठवण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आठवण या शब्दासाठी स्मरण, स्मृती हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of aathavan in Marathi are smaran, smruti

शब्द समानार्थी
आठवण स्मरण, स्मृती
aathavan smaran, smruti

मी आशा करतो की तुम्हाला आठवण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आठवण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aathavan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment