आवाहन समानार्थी शब्द मराठी | aavahan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aavahan (आवाहन). आवाहन समानार्थी शब्द मराठी. आवाहन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aavahan in Marathi.

आवाहन शब्दाचा समानार्थी शब्द

आवाहन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आवाहन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आवाहन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आवाहन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आवाहन या शब्दासाठी विनंती हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of aavahan in Marathi are vinanti, 

शब्द समानार्थी
आवाहन विनंती
aavahan vinanti

मी आशा करतो की तुम्हाला आवाहन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आवाहन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aavahan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment