अभिनय समानार्थी शब्द मराठी | abhinay Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of abhinay (अभिनय). अभिनय समानार्थी शब्द मराठी. अभिनय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of abhinay in Marathi.

अभिनय शब्दाचा समानार्थी शब्द

अभिनय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अभिनय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अभिनय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अभिनय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अभिनय या शब्दासाठी हावभाव, अंगविक्षेप हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of abhinay in Marathi are havbhav, angvikshep.

शब्द समानार्थी
अभिनय हावभाव, अंगविक्षेप
abhinay havbhav, angvikshep.

मी आशा करतो की तुम्हाला अभिनय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अभिनय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in abhinay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment