अभिनेता समानार्थी शब्द मराठी | abhineta Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of abhineta (अभिनेता). अभिनेता समानार्थी शब्द मराठी. अभिनेता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of abhineta in Marathi.

अभिनेता शब्दाचा समानार्थी शब्द

अभिनेता या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अभिनेता या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अभिनेता या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अभिनेता चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अभिनेता या शब्दासाठी नट हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of abhineta in Marathi are nat.

शब्द समानार्थी
अभिनेता नट
abhineta nat.

मी आशा करतो की तुम्हाला अभिनेता या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अभिनेता या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in abhineta samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment