अभियान समानार्थी शब्द मराठी | abhiyaan Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of abhiyaan (अभियान). अभियान समानार्थी शब्द मराठी. अभियान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of abhiyaan in Marathi.

अभियान शब्दाचा समानार्थी शब्द

अभियान या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अभियान या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अभियान या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अभियान चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अभियान या शब्दासाठी मोहीम हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of abhiyaan in Marathi are mohim.

शब्द समानार्थी
अभियान मोहीम
abhiyaan mohim.

मी आशा करतो की तुम्हाला अभियान या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अभियान या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in abhiyaan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment