अही समानार्थी शब्द मराठी | ahi Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ahi (अही). अही समानार्थी शब्द मराठी. अही या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ahi in Marathi.

अही शब्दाचा समानार्थी शब्द

अही या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अही या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अही या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अही चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अही या शब्दासाठी सर्प, साप, भुजंग, व्याल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of ahi in Marathi are sarp, saap, bhunjan, vyal.

शब्द समानार्थी
अही सर्प, साप, भुजंग, व्याल
ahi sarp, saap, bhunjan, vyal.

मी आशा करतो की तुम्हाला अही या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अही या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ahi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)