अमित समानार्थी शब्द मराठी | amit Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of amit (अमित). अमित समानार्थी शब्द मराठी. अमित या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of amit in Marathi.

अमित शब्दाचा समानार्थी शब्द

अमित या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अमित या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अमित या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अमित चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अमित या शब्दासाठी असंख्य, अगणित, अपार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of amit in Marathi are asankhya, aganit, apar.

शब्द समानार्थी
अमित असंख्य, अगणित, अपार
amit asankhya, aganit, apar.

मी आशा करतो की तुम्हाला अमित या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अमित या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in amit samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

 

Leave a Comment