अमृत समानार्थी शब्द मराठी | amrut Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of amrut (अमृत). अमृत समानार्थी शब्द मराठी. अमृत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of amrut in Marathi.

अमृत शब्दाचा समानार्थी शब्द

अमृत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अमृत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अमृत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अमृत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अमृत या शब्दासाठी सुधा, पीयूष, अपार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of amrut in Marathi are sudha, piyush, apar.

शब्द समानार्थी
अमृत सुधा, पीयूष, अपार
amrut sudha, piyush, apar.

मी आशा करतो की तुम्हाला अमृत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अमृत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in amrut samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)