अनल समानार्थी शब्द मराठी | anal Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of anal (अनल). अनल समानार्थी शब्द मराठी. अनल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of anal in Marathi.

अनल शब्दाचा समानार्थी शब्द

अनल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अनल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अनल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अनल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अनल या शब्दासाठी अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of anal in Marathi are agni, vistav, pavak, vanhi.

शब्द समानार्थी
अनल अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही
anal agni, vistav, pavak, vanhi.

मी आशा करतो की तुम्हाला अनल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अनल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in anal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment