आनंद समानार्थी शब्द मराठी | anand samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of anand (आनंद). आनंद समानार्थी शब्द मराठी. आनंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of anand in Marathi.

आनंद शब्दाचा समानार्थी शब्द

आनंद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आनंद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आनंद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आनंद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आनंद या शब्दासाठी मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of anand in Marathi are mod, tosh, pramod, harsh, santosh

शब्द समानार्थी
आनंद मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष
anand mod, tosh, pramod, harsh, santosh

मी आशा करतो की तुम्हाला आनंद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आनंद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in anand samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment