अर्जुन समानार्थी शब्द मराठी | arnya Samanarthi Shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of arnya (अर्जुन). अर्जुन समानार्थी शब्द मराठी. अर्जुन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of arnya in Marathi.

अर्जुन शब्दाचा समानार्थी शब्द

अर्जुन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अर्जुन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अर्जुन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अर्जुन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अर्जुन या शब्दासाठी पार्थ, धनंजय, फाल्गुन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of arnya in Marathi are parth, dhananjay, falgun.

शब्द समानार्थी
अर्जुन पार्थ, धनंजय, फाल्गुन
arnya parth, dhananjay, falgun.

मी आशा करतो की तुम्हाला अर्जुन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अर्जुन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in arnya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

 

Leave a Comment