चांदणे समानार्थी शब्द मराठी | chandane samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of chandane (चांदणे). चांदणे समानार्थी शब्द मराठी. चांदणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of chandane in Marathi.

चांदणे शब्दाचा समानार्थी शब्द

चांदणे या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण चांदणे या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. चांदणे या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना चांदणे चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

चांदणे या शब्दासाठी चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of chandane in Marathi are chandrika, kaumudi, jyotsna

शब्द समानार्थी
चांदणे चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना
chandane chandrika, kaumudi, jyotsna

मी आशा करतो की तुम्हाला चांदणे या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला चांदणे या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in chandane samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)