चंद्र समानार्थी शब्द मराठी | chandra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of chandra (चंद्र). चंद्र समानार्थी शब्द मराठी. चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of chandra in Marathi.

चंद्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

चंद्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण चंद्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. चंद्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना चंद्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

चंद्र या शब्दासाठी इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of chandra in Marathi are endu, shashi, vidhu, som, himanshu

शब्द समानार्थी
चंद्र इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू
chandra endu, shashi, vidhu, som, himanshu

मी आशा करतो की तुम्हाला चंद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला चंद्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in chandra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment