डौल समानार्थी शब्द मराठी | daul samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of daul (डौल). डौल समानार्थी शब्द मराठी. डौल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of daul in Marathi.

डौल शब्दाचा समानार्थी शब्द

डौल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण डौल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. डौल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना डौल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

डौल या शब्दासाठी दिमाख, ऐट, रुबाब हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of daul in Marathi are dimakh, ait, rubab

शब्द समानार्थी
डौल दिमाख, ऐट, रुबाब
daul dimakh, ait, rubab

मी आशा करतो की तुम्हाला डौल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला डौल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in daull samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment