देव समानार्थी शब्द मराठी | dev samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dev (देव). देव समानार्थी शब्द मराठी. देव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dev in Marathi.

देव शब्दाचा समानार्थी शब्द

देव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण देव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. देव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना देव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

देव या शब्दासाठी सूर, ईश्वर, अमर, ईश हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of dev in Marathi are sur, eshwar, amar, esh.

शब्द समानार्थी
देव सूर, ईश्वर, अमर, ईश
dev sur, eshwar, amar, esh.

मी आशा करतो की तुम्हाला देव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला देव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dev samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)