ढेकूण समानार्थी शब्द मराठी | dhekun samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dhekun (ढेकूण). ढेकूण समानार्थी शब्द मराठी. ढेकूण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dhekun in Marathi.

ढेकूण शब्दाचा समानार्थी शब्द

ढेकूण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ढेकूण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ढेकूण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ढेकूण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ढेकूण या शब्दासाठी मुतकून, खटमल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of dhekun in Marathi are mutkun, khatmal

शब्द समानार्थी
ढेकूण मुतकून, खटमल
dhekun mutkun, khatmal

मी आशा करतो की तुम्हाला ढेकूण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ढेकूण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dhekun samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment