दिवस समानार्थी शब्द मराठी | divas samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of divas (दिवस). दिवस समानार्थी शब्द मराठी. दिवस या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of divas in Marathi.

दिवस शब्दाचा समानार्थी शब्द

दिवस या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दिवस या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दिवस या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दिवस चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दिवस या शब्दासाठी वार, वासर, दिन, अह हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of divas in Marathi are vara, vasar, din, ah

शब्द समानार्थी
दिवस वार, वासर, दिन, अह,
divas vara, vasar, din, ah

मी आशा करतो की तुम्हाला दिवस या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दिवस या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in divas samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment