डोके समानार्थी शब्द मराठी | doke samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of doke (डोके). डोके समानार्थी शब्द मराठी. डोके या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of doke in Marathi.

डोके शब्दाचा समानार्थी शब्द

डोके या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण डोके या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. डोके या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना डोके चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

डोके या शब्दासाठी शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of doke in Marathi are shir, mastak, murdha, shirsh

शब्द समानार्थी
डोके शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष
doke shir, mastak, murdha, shirsh

मी आशा करतो की तुम्हाला डोके या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला डोके या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in doke samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment