डोळा समानार्थी शब्द मराठी | dola samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dola (डोळा). डोळा समानार्थी शब्द मराठी. डोळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dola in Marathi.

डोळा शब्दाचा समानार्थी शब्द

डोळा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण डोळा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. डोळा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना डोळा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

डोळा या शब्दासाठी नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of dola in Marathi are nayan, lochan, netra, aksh

शब्द समानार्थी
डोळा नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष
dola nayan, lochan, netra, aksh

मी आशा करतो की तुम्हाला डोळा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला डोळा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dola samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment