गर्व समानार्थी शब्द मराठी | garv samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of garv (गर्व). गर्व समानार्थी शब्द मराठी. गर्व या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of garv in Marathi.

गर्व शब्दाचा समानार्थी शब्द

गर्व या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गर्व या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गर्व या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गर्व चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गर्व या शब्दासाठी अहंकार, ताण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of garv in Marathi are ahankar, taan

शब्द समानार्थी
गर्व अहंकार, ताण
garv ahankar, taan

मी आशा करतो की तुम्हाला गर्व या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गर्व या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in garv samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment