घास समानार्थी शब्द मराठी | ghas samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ghas (घास). घास समानार्थी शब्द मराठी. घास या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ghas in Marathi.

घास शब्दाचा समानार्थी शब्द

घास या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण घास या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. घास या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना घास चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

घास या शब्दासाठी कवळ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of ghas in Marathi are kaval

शब्द समानार्थी
घास कवळ
ghas kaval

मी आशा करतो की तुम्हाला घास या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला घास या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ghas samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment