जमीन समानार्थी शब्द मराठी | jamin samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of jamin (जमीन). जमीन समानार्थी शब्द मराठी. जमीन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of jamin in Marathi.

जमीन शब्दाचा समानार्थी शब्द

जमीन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण जमीन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. जमीन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना जमीन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

जमीन या शब्दासाठी भु, भूमी, भुई, धरा, धरती हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of jamin in Marathi are bhu, bhumi, bhue, dhara, dharti.

शब्द समानार्थी
जमीन भु, भूमी, भुई, धरा, धरती
jamin bhu, bhumi, bhue, dhara, dharti

मी आशा करतो की तुम्हाला जमीन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला जमीन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in jamin samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment