जरब समानार्थी शब्द मराठी | jarab samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of jarab (जरब). जरब समानार्थी शब्द मराठी. जरब या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of jarab in Marathi.

जरब शब्दाचा समानार्थी शब्द

जरब या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण जरब या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. जरब या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना जरब चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

जरब या शब्दासाठी दरारा, दहशत, वचक, धाक, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of jarab in Marathi are darara, dahashat, vachan, dhak, 

शब्द समानार्थी
जरब दरारा, दहशत, वचक, धाक
jarab darara, dahashat, vachan, dhak

मी आशा करतो की तुम्हाला जरब या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला जरब या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in jarab samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment