कमळ समानार्थी शब्द मराठी | kamal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kamal (कमळ). कमळ समानार्थी शब्द मराठी. कमळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kamal in Marathi.

कमळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

कमळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कमळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कमळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कमळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कमळ या शब्दासाठी अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of kamal in Marathi are ambuj, pankaj, niraj, rajiv, nalini, abja,saroj.

शब्द समानार्थी
कमळ अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज
kamal ambuj, pankaj, niraj, rajiv, nalini, abja,saroj

मी आशा करतो की तुम्हाला कमळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कमळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kamal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment