कपाळ समानार्थी शब्द मराठी | kapal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kapal (कपाळ). कपाळ समानार्थी शब्द मराठी. कपाळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kapal in Marathi.

कपाळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

कपाळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कपाळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कपाळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कपाळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कपाळ या शब्दासाठी निढळ, भाल, ललाट, निटील हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of kapal in Marathi are nidhal, bhal, lalat, nitil

शब्द समानार्थी
कपाळ निढळ, भाल, ललाट, निटील
kapal nidhal, bhal, lalat, nitil

मी आशा करतो की तुम्हाला कपाळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कपाळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kapal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment