कावळा समानार्थी शब्द मराठी | kavla samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kavla (कावळा). कावळा समानार्थी शब्द मराठी. कावळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kavla in Marathi.

कावळा शब्दाचा समानार्थी शब्द

कावळा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कावळा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कावळा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कावळा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कावळा या शब्दासाठी वायस, एकाक्ष, काक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of kavla in Marathi are vayas, ekaksh, kak

शब्द समानार्थी
कावळा वायस, एकाक्ष, काक
kavla vayas, ekaksh, kak

मी आशा करतो की तुम्हाला कावळा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कावळा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kavla samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment