ऋषी समानार्थी शब्द मराठी | rushi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of rushi (ऋषी). ऋषी समानार्थी शब्द मराठी. ऋषी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of rushi in Marathi.

ऋषी शब्दाचा समानार्थी शब्द

ऋषी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ऋषी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ऋषी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ऋषी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ऋषी या शब्दासाठी मुनी, साधू हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of rushi in Marathi are muni, sadhu

शब्द समानार्थी
ऋषी मुनी, साधू
rushi muni, sadhu

मी आशा करतो की तुम्हाला ऋषी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ऋषी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in rushi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment