सूर्य समानार्थी शब्द मराठी | Surya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of surya (सूर्य). सूर्य समानार्थी शब्द मराठी. सूर्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of surya in Marathi.

सूर्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

सूर्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सूर्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सूर्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सूर्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सूर्य या शब्दासाठी रवि, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of surya in Marathi are Ravi, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

शब्द समानार्थी
सूर्य रवि, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी
surya Ravi, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

मी आशा करतो की तुम्हाला सूर्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सूर्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in surya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment