तलाव समानार्थी शब्द मराठी | talav samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of talav (तलाव). तलाव समानार्थी शब्द मराठी. तलाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of talav in Marathi.

तलाव शब्दाचा समानार्थी शब्द

तलाव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तलाव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तलाव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तलाव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तलाव या शब्दासाठी तटाक, तडाग, कासार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of talav in Marathi are tatak, tadag, kasar

शब्द समानार्थी
तलाव तटाक, तडाग, कासार, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी
talav tatak, tadag, kasar, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

मी आशा करतो की तुम्हाला तलाव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तलाव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in talav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment