तलवार समानार्थी शब्द मराठी | talvar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of talvar (तलवार). तलवार समानार्थी शब्द मराठी. तलवार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of talvar in Marathi.

तलवार शब्दाचा समानार्थी शब्द

तलवार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तलवार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तलवार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तलवार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तलवार या शब्दासाठी खडग, समशेर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of talvar in Marathi are khadak, samsher

शब्द समानार्थी
तलवार खडग, समशेर
talvar khadak, samsher

मी आशा करतो की तुम्हाला तलवार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तलवार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in talvar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment