तोंड समानार्थी शब्द मराठी | tond samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of tond (तोंड). तोंड समानार्थी शब्द मराठी. तोंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of tond in Marathi.

तोंड शब्दाचा समानार्थी शब्द

तोंड या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तोंड या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तोंड या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तोंड चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तोंड या शब्दासाठी वदन, आणण, मुख, तुंड हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of tond in Marathi are vadan, aanan, mukh, tund

शब्द समानार्थी
तोंड वदन, आणण, मुख, तुंड
tond vadan, aanan, mukh, tund

मी आशा करतो की तुम्हाला तोंड या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तोंड या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in tond samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment