उदरनिर्वाह समानार्थी शब्द मराठी | udarnirvaha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of udarnirvaha (उदरनिर्वाह). उदरनिर्वाह समानार्थी शब्द मराठी. उदरनिर्वाह या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of udarnirvaha in Marathi.

उदरनिर्वाह शब्दाचा समानार्थी शब्द

उदरनिर्वाह या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण उदरनिर्वाह या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. उदरनिर्वाह या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना उदरनिर्वाह चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

उदरनिर्वाह या शब्दासाठी चरितार्थ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of udarnirvaha in Marathi are charitarth

शब्द समानार्थी
उदरनिर्वाह चरितार्थ
udarnirvaha charitarth

मी आशा करतो की तुम्हाला उदरनिर्वाह या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला उदरनिर्वाह या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in udarnirvaha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment