झाड समानार्थी शब्द मराठी | zad samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of zad (झाड). झाड समानार्थी शब्द मराठी. झाड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of zad in Marathi.

झाड शब्दाचा समानार्थी शब्द

झाड या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण झाड या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. झाड या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना झाड चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

झाड या शब्दासाठी वृक्ष, तरु, पादक, रुख हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of zad in Marathi are vruksh, taru, padak, rukh

शब्द समानार्थी
झाड वृक्ष, तरु, पादक, रुख
zad vruksh, taru, padak, rukh

मी आशा करतो की तुम्हाला झाड या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला झाड या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in zad samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment