बाण समानार्थी शब्द मराठी | baan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of baan (बाण). बाण समानार्थी शब्द मराठी. बाण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of baan in Marathi.

बाण शब्दाचा समानार्थी शब्द

बाण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बाण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बाण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बाण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बाण या शब्दासाठी शर, तिर, सायक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of baan in Marathi are shar, tir, sayak

शब्द समानार्थी
बाण शर, तिर, सायक
baan shar, tir, sayak

मी आशा करतो की तुम्हाला बाण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बाण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in baan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment