बाप समानार्थी शब्द मराठी | baap samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of baap (बाप). बाप समानार्थी शब्द मराठी. बाप या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of baap in Marathi.

बाप शब्दाचा समानार्थी शब्द

बाप या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बाप या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बाप या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बाप चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बाप या शब्दासाठी पिता, वडील, तात, जनक, जन्मदाता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of baap in Marathi are pita, vadil, tat, janak, janmdata

शब्द समानार्थी
बाप पिता, वडील, तात, जनक, जन्मदाता
baap pita, vadil, tat, janak, janmdata

मी आशा करतो की तुम्हाला बाप या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बाप या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in baap samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment