बळ समानार्थी शब्द मराठी | bal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bal (बळ). बळ समानार्थी शब्द मराठी. बळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bal in Marathi.

बळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

बळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बळ या शब्दासाठी शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bal in Marathi are shakti, jor, samarthya, takad

शब्द समानार्थी
बळ शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद
bal shakti, jor, samarthya, takad

मी आशा करतो की तुम्हाला बळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment