बाग समानार्थी शब्द मराठी | bhag samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhag (बाग). बाग समानार्थी शब्द मराठी. बाग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhag in Marathi.

बाग शब्दाचा समानार्थी शब्द

बाग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बाग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बाग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बाग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बाग या शब्दासाठी बगीचा, उद्यान, उपवन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bhag in Marathi are bagicha, udyaan, upvan

शब्द समानार्थी
बाग बगीचा, उद्यान, उपवन
bhag bagicha, udyaan, upvan

मी आशा करतो की तुम्हाला बाग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बाग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhag samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment