भांडण समानार्थी शब्द मराठी | bhandan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhandan (भांडण). भांडण समानार्थी शब्द मराठी. भांडण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhandan in Marathi.

भांडण शब्दाचा समानार्थी शब्द

भांडण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भांडण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भांडण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भांडण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भांडण या शब्दासाठी तंटा, कलह, कज्जा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bhandan in Marathi are tanta, kalah, kajja

शब्द समानार्थी
भांडण तंटा, कलह, कज्जा
bhandan tanta, kalah, kajja

मी आशा करतो की तुम्हाला भांडण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भांडण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhandan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment