भरभराट समानार्थी शब्द मराठी | bharbharat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bharbharat (भरभराट). भरभराट समानार्थी शब्द मराठी. भरभराट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bharbharat in Marathi.

भरभराट शब्दाचा समानार्थी शब्द

भरभराट या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भरभराट या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भरभराट या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भरभराट चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भरभराट या शब्दासाठी उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bharbharat in Marathi are utkarsh, pragati, samrudhi

शब्द समानार्थी
भरभराट उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी
bharbharat utkarsh, pragati, samrudhi

मी आशा करतो की तुम्हाला भरभराट या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भरभराट या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bharbharat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment