ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द मराठी | bhramhadev samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhramhadev (ब्रम्हदेव). ब्रम्हदेव समानार्थी शब्द मराठी. ब्रम्हदेव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhramhadev in Marathi.

ब्रम्हदेव शब्दाचा समानार्थी शब्द

ब्रम्हदेव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ब्रम्हदेव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ब्रम्हदेव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ब्रम्हदेव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ब्रम्हदेव या शब्दासाठी ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bhramhadev in Marathi are bramha, chaturanan, kamalsan, viranchi, vidhi, prajapati.

शब्द समानार्थी
ब्रम्हदेव ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति
bhramhadev bramha, chaturanan, kamalsan, viranchi, vidhi, prajapati

मी आशा करतो की तुम्हाला ब्रम्हदेव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ब्रम्हदेव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhramhadev samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment