भुंगा समानार्थी शब्द मराठी | bhunga samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhunga (भुंगा). भुंगा समानार्थी शब्द मराठी. भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhunga in Marathi.

भुंगा शब्दाचा समानार्थी शब्द

भुंगा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भुंगा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भुंगा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भुंगा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भुंगा या शब्दासाठी भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bhunga in Marathi are bhraman, ali, madhup, milind, madhukar, bhrung

शब्द समानार्थी
भुंगा भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग
bhunga bhraman, ali, madhup, milind, madhukar, bhrung

मी आशा करतो की तुम्हाला भुंगा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भुंगा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhunga samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment