बिकट समानार्थी शब्द मराठी | bikat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bikat (बिकट). बिकट समानार्थी शब्द मराठी. बिकट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bikat in Marathi.

बिकट शब्दाचा समानार्थी शब्द

बिकट या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बिकट या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बिकट या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बिकट चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बिकट या शब्दासाठी कठीण, अवघड हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bikat in Marathi are kathin, avaghad

शब्द समानार्थी
बिकट कठीण, अवघड
bikat kathin, avaghad

मी आशा करतो की तुम्हाला बिकट या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बिकट या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bikat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment