ब्राम्हण समानार्थी शब्द मराठी | bramhan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bramhan (ब्राम्हण). ब्राम्हण समानार्थी शब्द मराठी. ब्राम्हण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bramhan in Marathi.

ब्राम्हण शब्दाचा समानार्थी शब्द

ब्राम्हण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ब्राम्हण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ब्राम्हण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ब्राम्हण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ब्राम्हण या शब्दासाठी द्विज, विप्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of bramhan in Marathi are dwij, vipra

शब्द समानार्थी
ब्राम्हण द्विज, विप्र
bramhan dwij, vipra

मी आशा करतो की तुम्हाला ब्राम्हण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ब्राम्हण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bramhan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment