दैत्य समानार्थी शब्द मराठी | daitya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of daitya (दैत्य). दैत्य समानार्थी शब्द मराठी. दैत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of daitya in Marathi.

दैत्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

दैत्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दैत्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दैत्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दैत्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दैत्य या शब्दासाठी राक्षस, दानव, असुर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of daitya in Marathi are rakshas, danav, asur.

शब्द समानार्थी
दैत्य राक्षस, दानव, असुर
daitya rakshas, danav, asur

मी आशा करतो की तुम्हाला दैत्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दैत्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in daitya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment