देह समानार्थी शब्द मराठी | deh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of deh (देह). देह समानार्थी शब्द मराठी. देह या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of deh in Marathi.

देह शब्दाचा समानार्थी शब्द

देह या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण देह या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. देह या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना देह चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

देह या शब्दासाठी शरीर, तनु, तन, काया, वपु हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of deh in Marathi are sharir, tanu, tan, kaya, vapu.

शब्द समानार्थी
देह शरीर, तनु, तन, काया, वपु
deh sharir, tanu, tan, kaya, vapu

मी आशा करतो की तुम्हाला देह या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला देह या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in deh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment