देऊळ समानार्थी शब्द मराठी | deul samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of deul (देऊळ). देऊळ समानार्थी शब्द मराठी. देऊळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of deul in Marathi.

देऊळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

देऊळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण देऊळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. देऊळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना देऊळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

देऊळ या शब्दासाठी मंदिर, राऊळ, देवालय हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of deul in Marathi are mandir, raul, devalay

शब्द समानार्थी
देऊळ मंदिर, राऊळ, देवालय
deul mandir, raul, devalay,

मी आशा करतो की तुम्हाला देऊळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला देऊळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in deul samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment