धन समानार्थी शब्द मराठी | dhan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dhan (धन). धन समानार्थी शब्द मराठी. धन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dhan in Marathi.

धन शब्दाचा समानार्थी शब्द

धन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण धन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. धन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना धन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

धन या शब्दासाठी संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of dhan in Marathi are smpatti, dravya, sampada, daulat, 

शब्द समानार्थी
धन संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत
dhan smpatti, dravya, sampada, daulat

मी आशा करतो की तुम्हाला धन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला धन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dhan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment