धनुष्य समानार्थी शब्द मराठी | dhanusha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dhanusha (धनुष्य). धनुष्य समानार्थी शब्द मराठी. धनुष्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dhanusha in Marathi.

धनुष्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

धनुष्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण धनुष्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. धनुष्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना धनुष्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

धनुष्य या शब्दासाठी चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of dhanusha in Marathi are chap, kodand, kamatha, dhanu, karmuk

शब्द समानार्थी
धनुष्य चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक
dhanusha chap, kodand, kamatha, dhanu, karmuk

मी आशा करतो की तुम्हाला धनुष्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला धनुष्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dhanusha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment